Tel: +381 11 31 32 100

Proizvodi od grafita

Karbon grafit, kao materijal izrade mašinskih delova se koristi za izradu:

  • Kliznih ležajeva
  • Segmentnih zaptivnih radijalnih prstenova
  • Krilaca vacuum pumpi ili duvaljki

Osobine koje mu daju prednost u ovim primenama su:

  • Samopodmazivost
  • Mogućnost primene na visokim temperaturama
  • Hemijski sastav koji omogućava upotrebu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
  • Relativno dobre mehaničke osobine