Tel: +381 11 31 32 100

API Ketridž zaptivači

Ketrid mehanički zaptivači proizvedeni uz potovanje standarda API 682 (ISO 21049) namenjeni su za primenu u industriji prerade nafte, prirodnog gasa i u hemijskoj industriji.

Rafinacijom sirove nafte oslobadja se niz jedinjenja različitih karakteristika i pri dizajniranju mehaničkih zaptivača narazličitim mestima u procesu susrećemo se sa fluidima koji mogu biti:

  • pod vrlo visokim pritiscima
  • na vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama
  • visoke ili niske pH vrednosti
  • vrlo niskog ili vrlo visokog viskoziteta
  • sa ucescem abrazivnih čestica
  • toksični

API 682 je pred proizvođače mehaničkih zaptivača za pumpe postavio vrlo precizne i visoke zahteve kako bi obezbedio da fluidi navedenih karakteristika mogu biti transportovani:

  • uz najmanje gubitke
  • uz najmanje zagađenje okoline
  • uz najmanji broj zastoja uzrokovan otkazivanjem rada mehaničkih zaptivača
  • uz najbolji odnos cene i kvaliteta zaptivača.