Tel: +381 11 31 32 100

Tip UOPM

Opis

Obrtni priključci za jednosmerno strujanje se koriste u slučajevima kad fluid ulazi na jednom kraju cilindra, a izlazi na drugom, pri čemu se ostvaruje samo jedan prolaz fluida kroz jedan obrtni priključak. U tim slučajevima koriste se dva obrtna priključka, jedan na ulazu u proces, a drugi na izlazu iz procesa.

Uslovi rada

  • p = 40 bara
  • t = 120 °C

U zavisnosti od vrste navoja i konkretne primene broj obrtaja se kreće do 3500 o/min.