Tel: +381 11 31 32 100

O nama

Kroma Ltd je osnovana 1994. godine kao privatno preduzeće za proizvodnju i promet.

Fokus naših aktivnosti je na razvoju i proizvodnji i primeni sistema i uređaja za zaptivanje na rotacionoj opremi kao što u su pumpe, turbine, kompresori i mixeri.

Tehnološki proces proizvodnje je kompletno zaokružen, od projektovanja preko izrade probnih komada, ispitivanja i dokazivanja funkcionalnosti do ugradnje i praćenja u exploataciji kod krajnjeg korisnika.

Korisnici naših proizvoda i usluga su iz oblasti

  • Papirna industrija
  • Naftna industrija i petrohemija
  • Termonergetika
  • Prehrambena industrija
  • Vodosnabdevanje i otpadne vode

Preduzeće ima primenjen sistem Upravljanja kvalitetom ISO 9001, kao i ATEX certifikat.

Stalnim ulaganjem u ljude i podizanjem nivoa njihovih znanja i veština, ovladavanjem novim tehnologijama i koristeći materijale proverenih i pouzdanih dobavljača mi permanentno podižemo kvalitet naših proizvoda i usluga i na taj način obezbeđujemo neprestani rast.

Politika kvaliteta - Kroma Ltd.