Tel: +381 11 31 32 100

Tip UOPB

Opis

Univerzalni obrtni priključak tipa UOPB koristi se kada je unutrašnja cev za odvod fluida rotirajuća. Unutrašnja cev rotira u kliznom ležaju kućišta.

Uslovi rada

  • p = 40 bara
  • t = 120 °C

U zavisnosti od vrste navoja i konkretne primene broj obrtaja se kreće do 2000 o/min.