Tel: +381 11 31 32 100

BT-1

Opis

Postavljanjem čaure na vratilo na mestu zaptivanja ili izvođenjem vratila sa promenom prečnika na mestu zaptivanja koristi se pritisak medija da bi se izbalansirale hidrauličke sile na zaptivne površine mehaničke zaptivke. Time se omogućuje ispravno i dugotrajno funkcionisanje mehaničke zaptivke i u uslovima više PV vrednosti.
Kombinacija zaptivnih lica bira se prema mediju i uslovima rada. Sekundarni zaptivač je O- prsten u kvalitetu prema vrsti medija.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • tehnička keramika

Uslovi rada:

  • p = 25 bara
  • t = -20 ... 180 °C
  • v = 15 m/s