Tel: +381 11 31 32 100

BV-3

Opis

Mehanički zaptivač BV-3 je hidraulički balansiran zaptivač sa talasastom oprugom koji je nezavisan od smera rotacije.
Sekundarno zaptivanje na vratilu je ostvareno O-ringom ili PTFE klinom-prstenom.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • tehnička keramika

Uslovi rada:

  • p = 25 bara
  • t = -40 ... 220 °C
  • v = 20 m/s