Tel: +381 11 31 32 100

Lopatice vakuum pumpi i kompresora

Opis

Karbon-grafitne lopatice se koriste u vakuum pumpama i kompresorima gde je suv rad ili je radni fluid tečnost sa niskim svojstvima podmazivanja. Osim toga, grafitne lopatice ne zagađuju radni fluid, pa se mogu koristiti i u proizvodnji hrane

Suvi rad:

 • grafičke mašine
 • mašine za pakovanje
 • vakuum pumpe kod medicinske opreme
 • uređaji za rasprišivanje boja i lakova
 • pumpe u prehrambenoj industriji
 • mašine u duvanskoj industriji
 • vakuum pumpe u sistemima ventilacije
 • vakuum pumpe za muzne uređaje

Vlažni rad:

 • pumpe za benzin
 • aparati na benzinskim pumpama
 • aparati za doziranje
 • pumpe u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića

Uslovi rada

Jedinstvene karakteristike karbon grafita koje omogućavaju širok spektar primene su:

 • samopodmazivost što omogućava primenu kod fluida sa lošom karakteristikom podmazivanja ili kod gasnih kompesora kod kojih se ne sme dozvoliti kontaminacija sredstvom za podmazivanje.
 • dobra hemijska otpornost i netoksičnost omogućavaju primenu sa većinom hemijskih supstanci i bez opasnosti od zagađenja radnog fluida tako da se potpuno bezbedno mogu koristiti u procesnoj opremi u prehrambenoj industriji, u medicinskoj opremi ili u ostalim oblastima gde se zahteva visok stepen čistoće.
 • nizak koeficijent trenja i mogućnost suvog rada
 • dobra toplotna provodljivost
 • odlična otpornost na termošokove
 • otpornost na habanje
 • otpornost na zamor materijala
 • dobra obradivost i dimenziona stabilnost
 • visoka čvrstoća i pri povišenim temperaturama

U zavisnosti od radnih uslova i radnog fluida materijal lopatica vakuum pumpi i kompresora može biti:

 • karbon-grafit
 • karbon-grafit impregniran metalom (metalografit)
 • karbon-grafit impregniran smolom