Tel: +381 11 31 32 100

NV-2

Opis

Mehanička zaptivka sa oprugom u metalnom nosaču se preporučuje za zaptivanje fluida koji u sebi sadrže čvrste čestice ili fluida koji su izuzetno prljavi kao što je, na primer, mazut.

U takvim slučajevima ne preporučuje se primena zaptivača sa više opruga jer postoji mogućnost slepljivanja i zaglavljivanja opruga. Sekundarno zaptivanje ostvareno je O-prstenom.

Konstrukcija zaptivke omogućava ekonomičnost reparacije zbog lake izmenjivosti delova.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • alumina (Al2O3)

Uslovi rada:

  • p = 16 bar
  • t = -40 ... 220°C
  • v = 20 m/s