Tel: +381 11 31 32 100

BV-2

Opis

Konsrukcija mehaničkog zaptivača tipa BV-2 je takva da opruge ne dolaze u kontakt sa radnim fluidom, čime su izbegnuti problemi koji se javljaju kod ostalih zaptivača sa više opruga.
Profilisanost zaptivnog lica rotacionog dela omogućava dobru hidrauličku izbalansiranost, što omogućuje primenu mehaničkog zaptivača tipa BV-2 u uslovima pritiska i do 40bara. Laka izmenjivost i standardizovanost zaptivnog lica rotacionog dela omogućava jednostavnu primenu različitih vrsta zaptivnih materijala. 

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • tehnička keramika

Uslovi rada:

  • p = 40 bara
  • t = -20 ... 180 °C
  • v = 10 m/s