Tel: +381 11 31 32 100

Ketridž zaptivači

Ketridž mehanički zaptivač predstavlja kompaktni sklop, što omogućava njegovu laku izmenjivost i eliminiše mogućnost pojave greške prilikom montaže. Konstrukcija ketridž zaptivača je takva da su dozvoljena veća aksijalna pomeranja, a hidrauličkim balansiranjem omogućena je primena na višim radnim pritiscima.

Uvođenjem u primenu barijernih fluida u mogućnosti smo da poboljšavamo radne uslove u kojima radi zaptivač i na taj način da mu produžimo radni vek. Barijerni fluid i kompletna prateća oprema, nam omogućava bolju kontrolu otkazivanja zaptivača i lakše upravljanje pri ekscesnim situacijama prilikom primene u naftnoj industriji, petrohemijskim procesima i farmaceutskoj industriji.

Kroma Ltd proizvodi ketridž mehaničke zaptivače koji ispunjavaju zahteve standarda API 682.