Tel: +381 11 31 32 100

Vesti

Nova web prezentacija

Nova web prezentacija

U cilju boljeg predstavljanja kupcima Kroma Ltd predstavila je novu web prezentaciju. Korisnici će moći lakše da nađu proizvode koji su im potrebni, sa novim sažetijim prikazom proizvoda po kategorijama. Takođe specifični proizvodi po industrijama su predstavljeni u posebnom delu. Kontakt strana je takođe ažurirana, ovde se sada nalaze naši partneri u svetu.

Ovim Kroma Ltd potvrđuje svoj fokus na saradnju sa inostranim kupcima i adekvatnog predstavljanja firme na međunardnom tržištu.